Battle of Wisby – Slaget om Visby

Var tredje år återskapas livet och slagen mot Valdemar Atterdag år 1361. Upplev fältlägret vid Visby ringmur under hela Medeltidsveckan. Och bevittna slagen, i Mästerby torsdagen den 11 augusti och i Visby lördagen 13 augusti!

Flera hundra deltagare från nästan 20 länder återskapar återigen ett av de mest kända och sägenomspunna slagen i Sveriges historia. Under eftermiddagen har du möjlighet att vara med om något unikt. Hör slamret av hovar, klangen av stål och vinandet av pilar. Slaget kommenteras av kunnig ciceron i högtalarsystem. Ta med något att sitta på, publiken sitter i grässlänten på säkert avstånd men ändå så nära så vapenskrammel, kommandon och rop hörs.

Upplev så historiskt korrekt återskapande som modern historisk forskning kan ge oss!

Slaget i Mästerby

Mästerby änge. Valdemar Atterdag möter på sin marsch mot Visby ett hårdare motstånd än vad han kanske räknat med. Gutarna bjuder till kamp med stålvapen, pilregn och ett halsbrytande mod! Slaget i Mästerby återskapas med hundratals deltagare till fots och häst. Varmt välkommen att själv på plats ta del av en hård kamp i omedelbar närhet till platsen för slaget 1361, med ciceron som guidar igenom slagets viktigaste historiska delar.

Slaget vid Visby ringmur

Även känt som slaget vid Korsbetningen, var ett avgörande fältslag under Valdemar Atterdags invasion av Gotland. Slaget stod den 27 juli 1361 mellan den danska armén och ett ungefär lika starkt bondeuppbåd, vid Visby Ringmur.

Slaget är särskilt känt i dag på grund av de avsevärda fynd av mänskliga kvarlevor och rustningar som senare gjorts på platsen. När de massgravar som anlades vid Solberga kloster (där minneskorset idag står) i anslutning till slagfältet grävdes ut i början av 1900-talet var det en mindre sensation, då de gravlagda inte hade klätts av och därför fortfarande bar ringbrynjor, harnesk och andra rustningsdelar som nu kan ses igen vid Ringmurens skugga