Music

Storkyrkans Gosskör

  • S:ta Maria Domkyrka

Music

Ambitus under ledning av Felix Långström Nygård

  • S:ta Maria Domkyrka

Music

Ulvarim – Den ljusa medeltiden, NoMeMus

  • Hejnum kyrka

Music

Viriditas – meditationer av Hildegard.

  • Lärbro kyrka

Music

Schola Gothia – Klostersånger

  • S:ta Maria Domkyrka

Music

Ur-Hedningarna

  • S:t Nicolai

Music

Marius

  • Marknadsscenen

Music

Marius

  • Marknadsscenen