FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARTISTER, FÖRELÄSARE, MFL

Tillbaka

Att medverka med föreställning eller annan programpunkt under Medeltidsveckan innebär att själv producera och genomföra arrangemanget i sin helhet.

 • Programpunkten skall anmälas via formuläret för intresseanmälan för att vara del av officiella programmet (öppnar kl 15:00 måndagen den 17 januari, 2022).
 • Biljettförsäljning till programpunkter sker via Medeltidsveckans bokningssystem (Nortic), med en administrativ avgift per biljett, biljettintäkten går därefter till artisten. I förekommande fall köper Medeltidsveckan in programpunkten i sin helhet. Programpunkter kan även vara helt gratis för publiken (ingen administrativ avgift tas på dessa biljetter). Det finns även möjlighet att ta frivillig avgift (“spela på hatt”). Medeltidsveckan återkommer till varje programaktör för att ta fram ett avtal där ersättningsmodell regleras i dialog. Vi premierar särskilt programpunkter med tydligt folkbildningsinnehåll och som leker med årets tema Fantasy.
 • Specificera önskad tid och plats i anmälan. Medeltidsveckan beslutar om tidpunkt och placering i samråd med dig.
 • Tillstånd för programpunkten söks av Medeltidsveckan vid behov, tänk dock på att ta hänsyn till gällande riktlinjer för buller.
 • Aktiviteten får ej uppmuntra till drickande av alkohol på allmän plats.
 • För större gruppers medverkan i Medeltidsveckans program, förväntas även deltagande på minst en av Medeltidsveckan utsedd publik programpunkt, exempelvis, invigning, avslutning eller parader. Detta beslutas i samråd med aktören och regleras i avtalet.
 • Programpunkt med publikplatser upplåter minst 10 platser till Medeltidsveckan (för personal, volontärer och funktionärer tex fotografer, samarbetspartners och ledning). I händelse av att platserna ej är besatta 30 minuter innan föreställning kan dessa göras tillgängliga till försäljning till besökare.

MEDELTIDSVECKAN BISTÅR MED

 • Spelplats såsom ruin, mark annan lokal enligt avtal.
 • Scen, fackelställ, insynsskydd, bord och stol till biljettförsäljning vid behov.
 • Vissa scener och lokaler förses med streamingutrustning, ljud- och ljusteknik.
 • Volontärerna är på plats vid guidad tur, föreläsningssal eller spelplats ca 60-30 minuter innan programpunktens start om inte annat avtalats. (OBS! volontärerna får inte åläggas något ekonomiskt ansvar och kan därför inte hjälpa dig med försäljning t.ex. av merchandise).
 • Marknadsföring av din programpunkt i digitala programmet på hemsida.
 • Möjlighet att affischera, endast på anvisad plats vid ruiner, parkområdne, marknader samt Medeltidssarenan.

Tillgängliga spelplatser

De spelplatser vi planerar att ha med 2022 är:

 • S:t Lars, 100 sittande / 200 tot. Scenen är 6 x 4,2 m, 50 cm hög. Passar för Musik / Teater / Eldshow, Etc.
 • S:t Göran, 80 sittande / 200 tot. Passar för Musik / Teater / Eldshow, Etc.. Scenen är 6 x 4 m, 50 cm hög. Ligger en bit utanför muren, ovanför sjukhuset och norr om Medeltidsarenan och Naturscenen.
 • S:t Clemens, passar för Kör / Musik / Teater. 80 sittande / 150 tot. Litet trägolv i marknivå. OBS Plats kan behöva ges till hotellets gäster avgiftsfritt.
 • Helge And, 70 sittande / 120 tot. Passar för Musik / Teater / Etc. Om det finns en scen där 2022 (ännu ej bestämt) är den 4 x 4 m
 • S:ta Karin, Cirka 300 sittplatser, totalt plats för cirka 500 pers.  Passar för större produktioner / konserter. Om det finns en scen där 2022 (ännu ej bestämt) är den 6 m bred, 10 m djup
 • S:t Nicolai, 300 sittplatser, totalt plats för ca 500 pers. Passar för större produktioner/konserter.
 • Naturscenen samt öppna scener (mindre, avgränsade parkområden) på marknadsområden och medeltidsöar

Reservation för ändringar. Observera att max antal publik anges utan ev. restriktioner.

Fyll i din epostadress och välj ett lösenord nedan för att börja anmäla dina programpunkt på Medeltidsveckans på Gotland 2022 tema Fantasy.

(Terms & conditions-länken ovan hänvisar till denna sida. Läs introduktionen och den gula länkrutan som gäller din verksamhet)

Tillbaka