FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGARE PÅ MARKNADER, UPPVISNINGSLÄGER OCH TEMAOMRÅDEN

Tillbaka

Medeltidsveckans olika marknadsdelar och temaområden, vidare kallat Medeltidsöar, är unika i sitt slag och de omfattande reglerna finns för att säkerställa kvaliteten.

Vårt mål för marknaderna är att medverkande, marknadsstånd och marknadsvaror tillsammans ska ge en god illusion av en medeltida marknad. Målet för uppvisningslägren är att besökaren ska välkomnas in i en annan tid, en annan värld. Vid underskrift av kontraktet förbinder du dig att följa dessa regler.

– Alla typer av varor/aktiviteter/tjänster som erbjuds på Medeltidsöarna skall vara godkända av Medeltidsveckan.

Medeltidsveckan godkänner produkter och material som kan ha funnits på medeltiden.

Tillägg 2022: Medeltidsveckan godkänner produkter och material för utmärkta delar av Medeltidsöarna som passar in på årets tema Fantasy.

Produkter som är:

  • av medeltida karaktär och känsla
  • inspirerade av medeltid
  • tillverkade av material som fanns under medeltiden
  • tillverkade med medeltida teknik

För anvisad plats gäller att överenskommen platsyta inte får utvidgas, genom tex försäljning på marken framför marknadsståndet.

Kontrollmätningar kommer att genomföras på plats. Extra plats kommer att debiteras i efterhand. Fyll i din intresseanmälan grundligt och uppriktigt så kan arrangören stödja och hjälpa dig på bästa sätt.

Arrangören har ingen kontanthantering på plats. Din marknadsplats måste vara betald för innan ankomst. Om arrangören inte mottagit betalning innan fredag 29/7 2022 så mäts inte din plats upp.

För anvisad plats gäller att den skall utnyttjas vid samtliga tillfällen som anmälts.

Om marknadsdeltagaren får slut på varor eller av annan anledning inte kan upprätthålla sin närvaro på platsen i enighet med angivna dagar i anmälan, ska marknadssamordnaren underrättas. Debitering sker enligt vad som är angivet i ansökan.

Marknadens öppettider skall respekteras! För perioden 7/8-13/8 2019 gäller följande öppettider: söndag till lördag 11:00-19:00, söndag 14/8 kl 11:00-16:00.

Marknadsståndet skall vara av medeltida karaktär och i trä eller smide.

Järnrör/ profiler är ej tillåtet! Tak och väggar är i tyg, trä eller annat tidstroget material. Allt modernt skall kamoufleras med tidstroget material. Se till att marknadsståndets “baksida” är ren och prydlig. Tänk på en ordentlig och snygg avskärmning av arbets- och lagerområden.

Vid regn: Om du behöver skydda tak/varor vid regn sy ett påslakan till en presenning som du kan lägga på ditt tält eller marknadsstånd.

Skyltar ska utformas i medeltida karaktär.

Det är mest tidsenligt att använda symboler och prata för varorna. Handgjorda skyltar i trä eller matt tyg (linne, bomull, etc) med text är tillåtna, men tänk på att använda medeltida typsnitt! Modern skyltning (avser såväl material, typsnitt samt utformning) är inte tillåtet.

Marknadsvaror får inte exponeras på: Pappersdukar eller i pappkartonger, metallkassetter, i plastpåsar, i plastkaraffer, i termosar, i folie eller på plastgalgar. Förvara inte plastpåsar och engångsmaterial synligt.

Plastbestick får inte längre förekomma vid försäljning och servering av förtäring. De bestick som erbjuds ska vara av miljövänligt material, så som trä eller bambu.

Försäljare och andra som uppehåller sig i stånden skall vara medeltidsklädda.

Tänk även på skorna! Alla försäljare bör bära huvudbonad. Ett tips är också att söka efter filmer och bilder från Medeltidsveckan på Youtube eller Google för inspiration. Enkel tunika, säck eller dylikt över moderna kläder, gympaskor etcetera accepteras ej.

Försäljning av kaffe och alkohol på marknadsområdet är förbehållet arrangören.

Försäljning av kolsyrad dryck är förbehållet restauratörer med särskilt avtal med arrangören. Kolsyrad dryck får ej stå på display i marknadsståndet.

Fordon på området är endast tillåtna för leverans och uppackning av och till marknadsståndet utanför marknadens öppettider.

Samtliga fordon skall vara avlägsnade från marknadsplatsen senast 60 minuter före marknadens öppnande. Obs viktigt! Anledningen till detta är att det är en stor säkerhetsrisk för besökaren om det kör omkring bilar på marknadsområdet efter öppning. Det bilfria området är också en mycket viktig del av upplevelsen för besökaren – både för den besökare som kommer kl 11 och den som kommer senare på dagen.

Höga krav ställs på sophanteringen. Medeltidsveckan strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt. Sopsortering tillämpas.

Övernattning i marknadsståndet ska anmälas och betalas till arrangören innan ankomst. Endast marknadsutställare med tillåtelse av arrangören får övernatta på området. Övernattning måste anmälas och godkännas av arrangören. 

EI finns till de som behöver det.

Elström-avgiften är en summa som innefattar: Förbrukning, Anslutningsavgift, Servicekostnader

Är ni i behov av el: Ange det i intresseanmälan.

Endast du som i förväg beställt elström kan beredas elanslutning.

Egna skyddsjordade sladdar (Klassifikation IP44) ska medtagas. Om ett elhaveri sker och arrangören kan härleda haveriet till dig som marknadsutställare blir du ersättningsskyldig.

Kontrollmätning kan komma att ske. Visar sig uttaget större än vad som beställts kommer det en kontrollavgift samt en utökad debitering för extra förbrukning. S.k. “svartanslutning” till elnätet medför omedelbar avvisning från marknadsområdet.

El tillhandahålls lördag 6/8 till söndag 14/8.

Du kan komma att placeras utefter ditt val av elkonsumtion.

Det finns en laddningsstation vid boden för marknadssamordning för laddning av telefoner och kortmaskiner.

Endast skyddsjordade förgrenare/förlängare som är godkända för utomhusbruk (klassning: IP44) får användas.

Högst 230v, 1000w, får tas ut med vanlig stickpropp. För högre uttag måste trefasanslutning (16A/32A) användas.

Alla marknadsdeltagare måste lämna området senast kl 12.00 måndag 15/8

Lämnar ni skrymmande skräp på marknadsplatsen kommer ni att debiteras per kg.

Är ni kvar kommer ni att debiteras 3000 kr/dag. Tillgången till toalettvagnar och el på området garanteras endast till officiell stängning av marknaden söndagen den 14 augusti kl 16.00. Därefter hänvisas samtliga till de offentliga toaletterna på området.

Avbokning av godkänt deltagande skall göras skriftligt (per brev eller e-post) 

Den administrativa avgiften på 750 kr (inkl moms) återbetalas ej. 

Vid avbokning:15 – 30 dagar före sista förfallodagen för betalning (fredag 29/7) debiteras 25% av deltagaravgiften.

7 – 14 dagar före sista förfallodagen debiteras 50 % av deltagaravgiften. 

I – 6 dagar före sista förfallodagen debiteras 100% av deltagaravgiften.

Arrangören förbehåller sig rätten att avhysa marknadsutställare som inte följer marknadsvillkoren och/eller svensk lag. Ingen ersättning eller skadestånd betalas ut till avhyst utställare.

Version januari 2022, rätten till ändringar av dessa villkor förbehålls arrangör.

Tveka inte att kontakta arrangör om frågor eller funderingar uppstår. [email protected]

Varmt välkommen till Medeltidsveckan


PRISLISTA 2022

UTSTÄLLAREAREA UPP TILL M 2PRIS 8 DAGARPRIS PER DAG
small6 m23.840 SEK650 SEK
medium10 m25.916 SEK984 SEK
large15 m28.611 SEK1.432 SEK
x-large25 m211.286 SEK876 SEK
xx-large40 m215.544 SEK584 SEK
extra> 40 m2389 SEK/m2517 SEK/m2
hyra marknadsstånd2000 SEK300 SEK
RESTAURATÖRAREA UPP TILL M 2PRIS 8 DAGAR
small<16 m219.360 SEK
large16-35 m239.600 SEK
extra>35 m21133 SEK/m2
ÖVRIGT
Övernattning1.000 SEK/person
Anmälningsavgift750 SEK
El 230v (6A)700 SEK

Om trefas önskas, (16A/32A/63A), ange detta i din anmälan.

Fyll i din epostadress och välj ett lösenord nedan för att börja anmäla dina programpunkt på Medeltidsveckans på Gotland 2022 tema Fantasy.

(Terms & conditions-länken ovan hänvisar till denna sida. Läs introduktionen och den gula länkrutan som gäller din verksamhet)

Tillbaka