Medeltidsveckan.se

Medeltidsveckan på Gotland söker verksamhetsledareOm Medeltidsveckan
Med 40 000 unika besökare årligen är Medeltidsveckan på Gotland Sveriges största historiska festival. Ett rikt utbud av föreställningar och föreläsningar, marknader och tornerspel, workshops, tältläger och medeltidsliv har bibehållit Medeltidsveckans popularitet och själ genom decennierna.

Medeltidsveckan på Gotland jobbar aktivt med trygghet och hållbarhet men bidrar också till forskning och folkbildning kring medeltidens historia – året runt. Festivalen vänder sig till gotlänningar, besökare och historieintresserade i Sverige och hela världen. 

Under pandemisommaren 2020 genomfördes en digital festival - The Plauge Edition - med 100 programpunkter över veckan och livesändning dygnet runt. För detta belönades festivalen med Stora turismpriset 2020.

Verksamheten koordineras av ett litet kansli med fyra året-runtanställda medarbetare samt en stor stab av volontärer med ett stort engagemang, samarbetspartners och deltidsanställda. Omsättningen ligger under ett normalt år på ca 6 miljoner kronor. Kontoret är beläget i ett medeltida trappgavelhus på Strandgatan i Visby


Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter

Vi söker en ny verksamhetsledare. Du blir den som tar Medeltidsveckan in i framtiden, och fungerar som en samlande kraft i en utmanande och spännande tid. Du får det övergripande ansvaret att leda verksamheten för att på ett säkert, hållbart och lönsamt sätt kunna genomföra vårt årliga evenemang - Medeltidsveckan på Gotland.

I ditt jobb som verksamhetsledare vidareutvecklar du verksamheten på ett affärsmässigt sätt, samtidigt som du har en grundläggande förståelse för värdet av evenemangets ideella krafter. Det ligger i allas intresse att ta till vara på kraften som finns i de relationerna.

Du kommer ha i uppdrag att hålla en hög förändringstakt genom att utveckla kärnverksamheten, bygga partnerskap och nätverk, utveckla organisationen och hitta nya affärsmöjligheter. Digitala lösningar finns redan med i den framtida verksamhetsmixen, och kommer bli ännu viktigare framöver.

Du leder, inspirerar och motiverar dina medarbetare, volontärer, aktörer och samarbetspartners samtidigt som du säkerställer fortsatt kunskapsutveckling och leveransförmåga.

I rollen har du ett nära samarbete med styrelsen men också med intressenter och partnerföretag. Medeltidsveckan ska drivas långsiktigt hållbart och bidra till en utveckling i linje med de globala målen.


Din profil
Vi söker en god ledare med erfarenhet av att driva förändring, nya affärsmöjligheter och bygga upp verksamheter.

Du har en god helhetssyn och förmåga att skapa lönsamhet i den verksamhet du leder.

Du har erfarenhet från en roll med personal- och resultatansvar.

Du har förståelse för teknikens möjligheter med digitala distributionslösningar, nya kommunikationskanaler och online-försäljning.

Som person har du ett brett nätverk men också en förmåga att lyssna, lära och analysera i relation till en brett sammansatt kontaktskara. Du är bra på att bygga relationer med nya möjligheter för verksamheten.

Du är en duktig kommunikatör som inger förtroende, är positiv och entusiasmerar din omgivning.


Mer info och ansökan
Anställningen hanteras av en rekryteringsgrupp under ledning av Mats Jansson. Frågor och ansökan ska sändas till mats.jansson@medeltidsveckan.se.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 22 oktober.