REQUEST FOR PROPOSAL

ANSÖK TILL PROGRAMMET 2021 Har just du en utomhuskonsert perfekt för en liten publik? Kanske en föreläsning som passar bäst i en av våra ruiner? En hantverkskurs som gör sig finemang över streaming? Medeltida delikatesser för hemmakocken? En liten teaterföreställning för barn? Medeltidsveckan bjuder in kulturutövare att delta i ett nytt, anpassat program. I år bygger vi om våra områden och spelplatser, och inför förbokningar till alla programpunkter, med sittande publik och anvisade platser. Därför söker vi säkra och kreativa programförslag, anpassade för mindre publikgrupper och med möjlighet till gott avstånd.

REQUEST FOR PROPOSAL

RAMPUNKTER
Vi välkomnar programpunkter som är säkra, möjliga att streama och som riktar sig till framförallt unga vuxna och barnfamiljer. Ditt programförslag behöver därför: 
  •  Anpassas till rådande regler och smittläge, så att det kan genomföras tryggt och säkert för såväl publik som aktörer 
  • På ett spännande sätt bjuda in till distansnärvaro genom streaming och digitala medier 
  • Genom underhållning och folkbildning locka i första hand unga vuxna och barnfamiljer, men även andra åldrar. Svenska och engelska, men även andra världsspråk är av särskilt intresse, liksom upplevelser som inte förlitar sig på tal eller text. 
VAD ERBJUDER MEDELTIDSVECKAN?
Vi står för en helt ny, anpassad infrastruktur, med ett nytt bokningssystem, entréer och avståndsvärdar. Alla spelplatser tar endast in publik till anvisade sittplatser, och har möjlighet till streaming och distansnärvaro. Föreställningar genomförs i utvalda ruiner och andra spelplatser, med en normal föreställningstid på ca 45 minuter och med goda ställtider för att släppa in och ut publik i separata entréer. All biljettförsäljning sker via Medeltidsveckan och alla programpunkter hanteras under våra tillstånd och i utvalda områden, för att hantera avstånd, köer och anvisade sittplatser.

HUR SKICKAR JAG IN ETT FÖRSLAG?
Vill du vara med under årets Medeltidsvecka skickar du ett mejl med information om ditt uppträdande/din programpunkt till Programansvarig Frida Eklind Schultz  

Förslaget bör vara kortfattat och tydligt, innehålla förslag till rubrik, önskat publikantal, målgrupp, prisnivå (exempelvis: under hundringen, mer än 500 kr), teknisk rider eller andra behov. Samt i övrigt tydligt beröra de tre rampunkterna ovan. 

 Sista dag att lämna in programförslag är 10 maj. Ju tidigare du inkommer med din genomarbetade idé, desto lättare blir det att ta höjd för just ditt förslag. Vi svarar löpande på inkomna förslag. Vi ber om tålamod med eventuell lång svarstid då vi har stort tryck på programutbudet och genomför omfattande omställningar av hänsyn till smittskyddsfrågor. 

URVAL OCH IMMATERIALRÄTT 
Programdeltagaren ansvarar för att innehållet inte inkräktar på annans upphovsrätt, inklusive eventuellt ljudspår och musik vid genomförande inklusive streaming mm. Medeltidsveckan förbehåller sig rätten att neka inkomna förslag. I den händelse din programpunkt behöver anpassas ytterligare med anledning av pandemin, kan vi återkoppla med ändringsförslag. Är dessa inte möjliga kan ditt förslag komma att nekas av säkerhetsskäl. Medeltidsveckan ansvarar för att programmet som helhet håller god mångfald och att urvalet kompletterar varandra på ett bra sätt. Då denna inbjudan är publik och många arbetar med liknande upplägg, kan närliggande programpunkter mycket väl genomföras. I det fall två programpunkter är liknande kontaktar vi upphovspersonerna för att om möjligt hitta skillnader. Medeltidsveckan värnar om upphovsrätten, och genomför inte inlämnade produktioner med annan än dess upphovsperson. Inskickade förslag behöver endast vara översiktliga, känsliga delar kan utelämnas.

Medeltidsveckans genomförande är under förutsättning att erforderliga tillstånd kan erhållas. 

Läs mer om arbetet med anledning av pandemin nationellt och regionalt. 
Samlad myndighetsinformation https://www.krisinformation.se 

Möt nya VDn

Efter ett omtumlande år, där den åtta dagar långa livesändningen av Medeltidsveckan belönades med Årets Stora Turismpris, inleds 2021 med rekryteringen av Christopher Sandberg som ny VD för att utveckla festivalen framåt.

Möt nya VDn

 ”Christopher har en gedigen erfarenhet av både evenemangsproduktion och digitala upplevelser. Med sina internationella kontakter, produktionserfarenhet och lyhördhet för både vad Medeltidsveckan är och vad Gotlands besöksnäring står inför de kommande åren, känns valet självklart.” 
säger Cicci Schelin Seidegård, Ordförande för stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland. 

Erfaren producent

Med sig till festivalen, som startade 1984 och som årligen lockar över 50 000 besökare i åtta dagar, har Sandberg bland annat två Emmys (tv-världens motsvarighet till Oscarsgalan) för sitt arbete inom drama och nya medier både i Sverige och internationellt. Sandberg har gedigen erfarenhet inom deltagande berättande, med produktioner bland annat på Dramaten, för FN och samman med John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Han deltog i utformandet av Disneylands nya megasatsning Star Wars-land “Galaxy’s Edge” för Walt Disney Imagineering och producerade de globala lanseringsevenemangen för “Unknown 9”, skapat av Guy Laliberté (grundare Cirque du Soleil) och Alexandre Amancio (Assassin’s Creed). Evenemanget samman med teamet bakom Sleep No More kom på tredje plats i Metro US:s Top Ten på New York ComicCon. 

 ”Jag är otroligt imponerad av vad tidigare verksamhetsledare Björn Sundberg och Medeltidsveckan har gjort de senaste åren och det fantastiska stöd man har från gemenskapen,” säger Sandberg och fortsätter “Min första utmaning blir att se till att festivalen öppnar sina portar igen på Gotland, under de helt förändrade förutsättningarna i världen.”

Foton av John-Paul Bichard och Alexander Graff. 

Foto: John-Paul Bicher

Miljö och
trygghet

Medeltidsveckan är ett miljömärkt event sedan 2010, diplomerat av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi vill ligga i framkant i strävan efter att vara ett hållbart evenemang. Vårt hållbarhetsarbete har tre fokusområden - Miljö, Jämställdhet och Trygghet. Medeltidsveckan skall vara en festival där alla kan känna sig välkomna och trygga, såväl idag som i framtiden.

Miljö och trygghet

Det hållbarhetsarbete och den miljöpolicy som Medeltidsveckan utgår ifrån är baserat till stora delar på de kriterier som Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar efter. Vi strävar efter att konstant minska vår miljöpåverkan inom samtliga områden, och samtidigt skapa en trygg och säker miljö för samtliga våra besökare. Sedan Medeltidsveckan inledde ett aktivt arbete med att minska mängden skräp i stadsbilden har också andelen anmälda brott under festivalen gått ned, samtidigt som den upplevda tryggheten ökat. Flera studier visar på det vi även upplever själva - en ren omgivning hjälper tillsammans med övriga åtgärder till att skapa en trygg miljö.

MILJÖ

Under Medeltidsveckan läggs stor vikt vid att hantera mängden avfall på ett både effektivt och miljövänligt sätt. Tillsammans med vår Miljöpartner ICA TORGKASSEN och andra samarbetspartners arbetar vi för att minska mängden transporter och uppmuntrar till miljösmarta lösningar vad gäller matinköp, resor och samåkning. De rengöringsmedel vi använder är samtliga miljömärkta och på vårt kansli serveras endast ekologiska varor vid våra möten. Vi tror på samverkan och att sträva efter att alltid välja det mest hållbara alternativet i stort som smått. 

JÄMSTÄLLDHET

Under Medeltidsveckan har vi cirka 40 000 besökare, med en stor mångfald och framförallt hög grad av jämställdhet både baserat på demografi och värdegrunder. Detta är något vi tycker är oerhört viktigt och det är därför väsentligt för oss att den publik vi har också avspeglar sig i de artister som står på scenen och den kommunikation vi visar upp utåt. Eftersom Medeltidsveckans innehåll till största del består av externa arrangörer som själva genomför sitt evenemang kan vi inte alltid styra direkt över innehållet, det är därför vårt mål att internt och externt tydliggöra att  Medeltidsveckan skall vara en festival för alla oavsett bakgrund, kön eller andra förutsättningar och att det skall genomsyra utbudet på plats. 

TRYGGHET

En trygg miljö är förutsättningen för att besökare skall ha en positiv bild med sig hem och vilja återkomma. Genom att låta trygghetsarbetet genomsyra uppbyggnaden av organisationen, de fysiska platserna samt påverka stadsmiljön i rätt riktning kan vi skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för dig som besökare att känna dig trygg under ditt besök och genom ett viktigt samarbete med våra Trygghetspartners Länsförsäkringar Gotland och Länsstyrelsen på Gotland kan vi tillse att allt trygghetsarbete står högt på agendan under hela året. Tillsammans med våra Miljö- och Trygghetspartners anställer vi värdar som arbetar med renhållning och hjälpsamhet under nätterna. Vi har bemanning av Kvinnojouren Trots på marknadsområdet under hela veckan och vi arbetar kontinuerligt under året tillsammans med Polisen och Region Gotland. Och vi är oerhört glada att vi redan idag ser resultatet - Medeltidsveckan har de senaste åren varit i princip helt förskonad från anmälda våldsbrott. 


Organisation

Organisation

Medeltidsveckan har arrangerats sedan 1984. De första åren av Svenska Kyrkans Studieförbund, därefter Gotlands Bildningsförbund. År 1991 bildades Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland som övertog all drift. Stiftelsen finns kvar ännu idag och de olika stiftarna har representanter i dess styrelse. År 2007 bildades driftsbolaget Medeltidsveckan på Gotland AB. Aktiebolaget är helägt av stiftelsen.

KONTAKTPERSONER

Christopher Sandberg, VD
[email protected]

Mats Jansson, styrelseordförande i Medeltidsveckan på Gotland AB
[email protected]

Susanne de Paulis, Projektledare kommunikation och försäljning
070 758 13 62, [email protected]

Kenneth Hardinge, Rekvisitaansvarig
070 758 13 65, [email protected]

John Friederich, Medeltidsmarknaden
070 585 15 05, [email protected]

Yvonne Eriksson, Volontäransvarig 
[email protected]


AKTIEBOLAGETS STYRELSE

Mats Jansson (ordförande)
Sofia Hoas
Carl-Johan Stålhammar

STIFTELSENS STYRELSE

Cecilia Schelin Seidegård
(ordförande)
Eva Room - Gotlands Bildningsförbund
Lars Olsson - Gotlands Hembygdsförbund

Jenny Westfält
- Gotlands Museum
Mia Doolk - Medeltidsgillet på Gotland
Stefan Wramner - Region Gotland

Suppleanter

Lotta Ekwall-Ericson - Gotlands Bildningsförbund
Kjell-Åke Nordström - Gotlands Hembygdsförbund
Lars Kruthof - Gotlands Museum 
Elisabeth Rönnholm - Medeltidsgillet på Gotland
Bo Björkman - Region Gotland 

UTHYRNING AV DRÄKT OCH REKVISITA

Medeltidsveckan har ett stort och spännande utbud av hårdrekvisita och dräkter som vi hyr ut under nästan hela året till bröllop, företagsevenemang, filminspelning eller andra event. Standardutbud finner ni här: 
Hyra dräkt och rekvisita, Prislista  (pdf)

Vid önskemål om hyra under längre tid, större uthyrningar eller hyra av våra tält, kontakta oss för offert på [email protected]

Statistik och siffror

En festival med 40.000 besökare under 8 dagar innehåller väldigt mycket siffror. Nedan presenterar vi några av dem.

Besökare

40.000

är antalet besökare på medeltidsveckan

Medelålder

34

den genomsnittlige besökaren är 34 år gammal

stort utbud

500

programpunkter under Medeltidsveckan

3,6

i snitt reser besökarna i sällskap om 3,6 personer

6

nätter stannar den genomsnittlige besökaren

206

miljoner kronor spenderar besökarna under sin vistelse på gotland

Världens längsta vecka?

8

medeltidsveckan pågår i 8 dagar

helig vecka

32

sedan starten 1984 har medeltidsveckan genomförts varje år vecka 32

stor marknad

170

På medeltidsmarknaden finns c:a 170 marknadsstånd

98%

av besökarna anger 4 eller 5 i betyg på en femgradig skala när de bedömer sitt intryck av medeltidsveckan

Publik

23.000

Besökare på sommarens tornerspel

återkommande besökare

79%

av besökarna har varit på medeltidsveckan tidigare

Battle of Wisby

1361

I projektet Battle of Wisby återskapas slagen om Gotland år 1361.

Sysselsättningseffekter

136

En upplaga av Medeltidsveckan genererar 136 teoretiska årsanställningar på Gotland

Könsfördelning

53%

Andelen kvinnliga besökare under Medeltidsveckan