Hur är hela processen från idé till biljettförsäljning?

Januari – mars: inläggning av förslag i Call for proposal. I år byggde vi ett nytt system då det gamla från 2016 inte längre gick att använda. mars-juni: planering och avtalsskrivning. Ansvarig: Palle (artister) och Susanne (övriga programpunkter) med stöd av Frida. Nästa år siktar vi på att ha avtalen klara tidigare. maj-augusti: biljettförsäljning igång […]

Vilken marknadsföring görs centralt?

Ansvarig för marknadsföringen av hela Medeltidsveckan är Christopher med stöd av Susanne och Isabelle. Gemensam marknadsföring i videoformat kommer synas bland annat på Gotlandsfärjorna samt köpt utrymme i sociala medier. Gemensamma annonser för festivalen:Tryck: bland annat i Kulturbilagan Aftonbladet, Populär arkeologi, Gotlands Allehanda, Gotland Just Nu-magasinet med mera.Radio: Radiospots på NRJ och MixMegapol (Gotlandsnätet) 27 […]

Betalar vi artister för andra saker genom den administrativa avgiften?

Ja och nej. Alla bidrar till helheten, så att det finns allt från toaletter till polistillstånd. Majoriteten av Medeltidsveckans årliga intäkter kommer från turistbesök och annan försäljning, sponsorer, projektbidrag, uthyrning, externa uppdrag. Det administrativa påslaget utgör endast en liten men för oss viktig del av budgeten, främst för att täcka serviceavgifter till ebutik, bank och […]

Hur fördelar Medeltidsveckan ekonomin?

Stiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse med folkbildningssyfte. Det betyder att ingen vinst kan eller får delas ut till någon person eller organisation, och att eventuellt plusresultat går tillbaka till verksamheten. Målet är att kunskap om medeltiden skall komma så många till del som möjligt. Den ekonomiska fördelningen: Dels till underleverantörer så som artister, föreläsare, […]

Konfidentialitet i avtalet. Vad betyder det?

I korthet: Vi pratar inte med andra om det som står i kontraktet mellan oss och dig, och förväntar oss detsamma tillbaka. Det är vad som menas med konfidentialitet i avtalet. Ett mer utförligt svar är att av GDPR-skäl och hänsyn till parternas och eventuella underleverantörers och individers känsliga information, är avtalen och korrespondensen mellan […]

Hur ser det administrativa påslaget ut?

Det administrativa påslaget är räknat så lågt som möjligt, och minst ca 25-50 kr av detsamma går ut direkt i transaktionskostnader till serviceavgift till ebutik, bank, kredittjänst mm, varför Medeltidsveckans del är mellan ca 0 kr och 50 kr. Påslaget varierar i viss mån beroende på programpunkten som helhet: folkbildningsinnehåll/mer eller mindre kommersiellt, behjärtansvärd/utsatt målgrupp, […]

Jag vill ge bort fribiljetter till min föreställning, går det och hur gör jag?

Givetvis kan du som artist tilldela fribiljetter till utvalda viktiga gäster (familj, vänner, kontakter). Du som artist får nyttja 5% av publikkapaciteten som fribiljetter. Fribiljetterna kan nyttjas vid mån av plats vid varje föreställning och då görs insläpp i dörren. Du som artist behöver ge skriven lista med namn på personerna till ansvarig volontär på […]

Kommer det att säljas biljetter i dörren?

Ja, det kommer finnas volontärer på plats som hjälper publiken att köpa biljetter i besökarens egen mobil. Biljettförsäljningen är öppen till 15 minuter efter föreställningens start om inget annat är angett.