Betalar vi artister för andra saker genom den administrativa avgiften?

Ja och nej. Alla bidrar till helheten, så att det finns allt från toaletter till polistillstånd. Majoriteten av Medeltidsveckans årliga intäkter kommer från turistbesök och annan försäljning, sponsorer, projektbidrag, uthyrning, externa uppdrag. Det administrativa påslaget utgör endast en liten men för oss viktig del av budgeten, främst för att täcka serviceavgifter till ebutik, bank och kreditbolag mm för biljettförsäljningen till programmet. En del av påslaget går direkt till kostnader för din programpunkt. Bara att ha en ruin öppen kostar vanligen ett antal tio tusen kronor per dag.