Hur är hela processen från idé till biljettförsäljning?

Januari – mars: inläggning av förslag i Call for proposal. I år byggde vi ett nytt system då det gamla från 2016 inte längre gick att använda.

mars-juni: planering och avtalsskrivning. Ansvarig: Palle (artister) och Susanne (övriga programpunkter) med stöd av Frida. Nästa år siktar vi på att ha avtalen klara tidigare.

maj-augusti: biljettförsäljning igång via Nortic, marknadsföring av programpunkt med unik bild. Ansvarig: Susanne och Isabelle med stöd av Frida.

augusti: rapporter och underlag inför fakturering.

oktober: Artistråd, uppstart inför nästa år.