Hur fördelar Medeltidsveckan ekonomin?

Stiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse med folkbildningssyfte. Det betyder att ingen vinst kan eller får delas ut till någon person eller organisation, och att eventuellt plusresultat går tillbaka till verksamheten. Målet är att kunskap om medeltiden skall komma så många till del som möjligt. Den ekonomiska fördelningen: Dels till underleverantörer så som artister, föreläsare, hantverkare. Dels till renhållning, bajamajor, transporter. En del går till hyra av ruiner, parker, ängar, torg, bodar, scenteknik som ljus och ljud. En del går till serviceavgifter, IT, ebutik. Därutöver till kommunikation, skyltning, programtidning, press, marknadsföring och annonser i sociala medier, färjan och radio. dels till kansliet för personal, kontoret i gamla apoteket och arbetet hela året med tillstånd, program och marknader, ansökningar, budgetering och kommunikation. Även till volontärhantering, idrottsföreningar och andra trygghetsvärdar. Det administrativa påslaget täcker en viss del men inte hela kostnaden för programpunkten (serviceavgifter, bank mm, lokal, teknik, personal mm), vilket till stor del också finansieras av medeltidspasset.