Hur ser det administrativa påslaget ut?

Det administrativa påslaget är räknat så lågt som möjligt, och minst ca 25-50 kr av detsamma går ut direkt i transaktionskostnader till serviceavgift till ebutik, bank, kredittjänst mm, varför Medeltidsveckans del är mellan ca 0 kr och 50 kr. Påslaget varierar i viss mån beroende på programpunkten som helhet: folkbildningsinnehåll/mer eller mindre kommersiellt, behjärtansvärd/utsatt målgrupp, liten eller stor publikhantering, säkerhetsfrågor och försäkringar och tillstånd, andra knutna kostnader för olika lokaler, eventuell avvikande teknik eller andra behov. Generellt är påslaget inom dessa nivåer:

* 0 kr adm. för gratisbiljett
* ca 29-69 kr adm. för biljetter upp till 199 kr
* ca 69-89 kr adm. för biljetter upp till 299 kr

Särskilda avtal görs med exempelvis vissa kulturföreningar, hembydgsföreningar och bildningsförbund och med exempelvsi föreställningar där artisten tar Swish på plats.