Konfidentialitet i avtalet. Vad betyder det?

I korthet: Vi pratar inte med andra om det som står i kontraktet mellan oss och dig, och förväntar oss detsamma tillbaka. Det är vad som menas med konfidentialitet i avtalet. Ett mer utförligt svar är att av GDPR-skäl och hänsyn till parternas och eventuella underleverantörers och individers känsliga information, är avtalen och korrespondensen mellan oss konfidentiell. Båda parter skall fritt kunna meddela varandra nödvändig och känslig information med visshet att denna hanteras strikt konfidentiellt av mottagande part. Medeltidsveckan skall inte sprida detaljer om artisten, dess interna frågor och verksamhet, programpunken/-erna eller avtalets innehåll, vilka under avtalsframtagandet delats konfidentiellt mellan parterna. Samma gäller artisten, som skall hantera avtalet och eventuell delad information om Medeltidsveckan och dess samarbetspartners konfidentiellt. Givetvis delas uttryckligen publik information om programpunkten (så som bild, video och beskrivningstexter) i därför avsedda kanaler, enligt mellan parterna beslutat release (vanligtvis löpande så snart avtalet fattats, allt underlag kommit in och programpunkten lagts in i Nortic).