Vilka kategorier på biljetter finns i år?

Programmet har två generella biljettnivåer, “fullpris” och “reducerat pris”, vilka sätts i samråd med artisten. Vi har även olika ålderskategorier när det är relevant för programpunkten: “Vuxen <23år", "Barn 0-6år", "barn 7-15", "Ungdom 16-22år", "Student/Pensionär". Vi lägger in programpunkten till försäljning med recucerat pris för studenter, pensionärer och ungdomar upp till 15 år, gratis för barn 0-6 år, om inget annat är överenskommet mellan programskapare och kontaktpersonen på Medeltidsveckans kansli.